Paaukota 27 983 Eur. Tikslas - 46 tūkst. eurų
Užsiregistravo savanoriauti 2 269. Tikslas - 500
Apsilankė svetainėje 249329. Tikslas - 25 000

Sukurk SAVO atsigavimo planą

Pasirašyk planą, kuris gali padėti tau pasijusti geriau sunkiu momentu ir netgi išsaugoti Tavo gyvybę. Atsispausdink ir / arba išsaugok jį tokioje vietoje, kur galėtum lengvai rasti.

Kiekvienas iš mūsų galime atsidurti situacijoje, kai viskas atrodo beprasmiška ir beviltiška. Pagalvok, kokie dalykai tokiu momentu galėtų tau padėti atsigauti. Jeigu nori, gali pasinaudoti mūsų sugalvotais variantais. Susitarimą padaryk kiek galima konkretesniu – įrašyk vardus ir pavadinimus.

Apėmus blogai nuotaikai ar kilus norui nusižudyti, susirask šį planą ir pasinaudok patarimais sau pačiam.
Aš, {Vardenis Pavardenis}, šiame plane surašiau įvairius dalykus, kurie man gali padėti atgauti emocinę pusiausvyrą ir įveikti slogią nuotaiką. Jeigu man kiltų minčių apie savižudybę, prisižadu, kad visų pirma išbandysiu šiuos veiksmus
Mano planas
Tempk veiksmus į savo planą.
 • paskambinsiu {Vardeniui Pavardeniui} {tel. x xxx xxxxx} ir atvirai papasakosiu jam kaip jaučiuosi
 • atsiversiu ir paskaitysiu savo mėgstamiausią knygą {„Pavadinimas”}
 • pasiimsiu popieriaus lapą ir rašysiu bent pusę valandos tai, kas man tik šauna į galvą be jokios cenzūros, o tada lapą perskaitysiu ir sudeginsiu
 • parašysiu laišką žmogui, ant kurio labiausiai pykstu – perskaitysiu jį ir nuspręsiu, ar geriau šį laišką išsiųsti ar sudeginti
 • prisiminsiu žmogų, kuriam esu labiausiai dėkingas ir parašysiu jam laišką – perskaitysiu jį ir nuspręsiu, ar geriau šį laišką išsiųsti ar sudeginti
 • perklausysiu mėgstamiausią savo muzikos albumą {„Pavadinimas”}
 • pasikviesiu {Vardenis Pavardenis} nueiti į kavinę {„Pavadinimas”} ir papasakosiu kaip jaučiuosi
 • dar kartą pasižiūrėsiu savo mėgstamiausią filmą {„Pavadinimas”}
 • viską mesiu ir išvyksiu {savaitei} į {Pavadinimas}
 • nueisiu pėsčiomis arba nubėgsiu bent {penkis} kilometrus
 • pasigaminsiu savo mėgstamiausią patiekalą {Pavadinimas} ir pasikviesiu {Vardenis Pavardenis} į svečius
 • paskambinsiu į „Jaunimo liniją” – skambinsiu tol, kol kas nors atsilieps, net jeigu tai užtruks kelias valandas
 • užsirašysiu pas psichologą {Vardenis Pavardenis} konsultacijai.
 • parašysiu laišką „Jaunimo linijos“ savanoriams adresu www.jaunimolinija.lt/laiskai , kuriame išliesiu viską, ką dabar jaučiu
 • pasiimsiu popieriaus lapą ir nupiešiu savo {jausmas}
 • pasidarysiu plakatą su tekstu „Yra ir kita išeitis!“ ir spoksosiu į jį, kol ją atrasiu
 • sudarysiu sąrašą dalykų, kurių dar nedariau, nors seniai norėjau, ir pradėsiu viską įgyvendinti nuo pirmojo (jei nepavyks – bandysiu antrąjį)
 • perstatysiu baldus savo kambaryje
 • melsiuosi
 • verksiu bent 15 min., o jei nepavyks pravirkt, išeisiu nuošaliau nuo visų ir klyksiu iš visų jėgų
 • pasiimsiu savo {muzikinis instrumentas} ir grosiu, kas tik šauna į galvą
 • susitvarkysiu spintą ir iššveisiu vonią
 • paglostysiu savo {naminio gyvūnėlio rūšis} {vardas} . Jei tuo metu neturėsiu naminio gyvūnėlio, įsigysiu {naminio gyvūnėlio rūšis}
 • {Įrašyk savo veiksmą, kuris tau gali padėti sunkiu metu}

Tylą mažinti padeda: